Pancakes & Crepes

AllPancakesCrepesMini Blinis

Mini Crepes

Item No: 10732
10cm, 15gr - 180pcs

Sweet Yummy Crepes

Item No: 11135
28cm, 45gr - 50pcs

Belgian Waffle

Item No: 10676
85gr - 24pcs

American Style Butter Mini Pancakes

Item No: 11233
6gr - 240pcs

Pancakes

Item No: 10370
11cm - 72pcs

Mini Blinis with Butter

Item No: 11134
5gr - 240pcs

Mini Blinis Vegetable Black Charcoal

Item No: 11133
5gr - 240pcs