Pastries

AllMini PastriesMini Pastries (Savoury)CroissantsOther
Mini Croissant

Mini Croissant

Item No: 10453
Weight: 25 g
pcs/box: 200

Mini Croissant

Mini Butter Bridor Croissant

Item No: 10231
Weight: 20 g
pcs/box: 260

Mini Croissant

Mini Bridor Butter Croissant

Item No: 10042
Weight: 25 g
pcs/box: 225

Mini Croissant

Mini Bridor Butter Crois

Item No: 10026
Weight: 30 g
pcs/box: 240

Mini Croissant

Butter Croissant Bridor

Item No: 10028
Weight: 50 g
pcs/box: 120

Mini Pain Au Chocolat

Mini Pain Au Chocolat

Item No: 10367
Weight: 25 g
pcs/box: 250

Mini Classic Bridor Pain Aux Raisins

Mini Classic Bridor Pain Aux Raisins

Item No: 10454
Weight: 30 g
pcs/box: 260

Mini Apple Danish

Mini Apple Danish

Item No: 10024
Weight: 40 g
pcs/box: 100

Mini Maple Pecan Plait

Mini Maple Pecan Plait

Item No: 10458
Weight: 40 g
pcs/box: 96

Mini Bridor Mixed Pastry

Mini Bridor Mixed Pastry

Item No: 10035
Weight: 26-40 g
pcs/box: 140

Mini Chocolate & Cranberry Swirl

Mini Chocolate & Cranberry Swirl

Item No: 10542
Weight: 40 g
pcs/box: 120

Mini Donut

Mini Donut (Sugared)

Item No: 10472
Weight: 18 g
pcs/box: 110

Mini Donut (Filled Mix)

Mini Donut (Filled Mix)

Item No: 10383
Weight: 21 g
pcs/box: 112

Petits Fours

Petits Fours

Item No: 35981
Weight: 11 g
pcs/box: 2x35 pcs

Mini Sesame Pie Tomato & Olive

Mini Sesame Pie Tomato & Olive

Item No: 10495
Weight: 40 g
pcs/box: 5 kg

Mini Country Style Pie Triangle Spinach & Cheese

Mini Country Style Pie Triangle Spinach & Cheese

Item No: 10497
Weight: 40 g
pcs/box: 5 kg

Mini Country Style Pie Triangle Spinach & Cheese

Mini Country Style Pie Triangle Cheese

Item No: 10498
Weight: 40 g
pcs/box: 5 kg

Filled Mini Eclair

Filled Mini Eclair

Item No: 10614
Weight: 17 g
pcs/box: 144

Profiterole w. Cream

Profiterole w. Cream

Item No: 10612
Weight: 12 g
pcs/box: 240

Bridor Croissant

Bridor Croissant

Item No: 10470
Weight: 70 g
pcs/box: 64

Bridor Croissant

Bridor Croissant (18% Butter)

Item No: 10037
Weight: 80 g
pcs/box: 60

Bridor Croissant

Bridor Croissant (23% Butter)

Item No: 10045
Weight: 90 g
pcs/box: 50

Chocolate Flavoured Croissant

Chocolate Flavoured Croissant

Item No: 10448
Weight: 85 g
pcs/box: 70

Raisin Roll

Raisin Roll

Item No: 10032
Weight: 110 g
pcs/box: 60

Cinnamon Roll

Cinnamon Roll

Item No: 10038
Weight: 100 g
pcs/box: 60

Bridor Pain Au Chocolat

Bridor Pain Au Chocolat

Item No: 10041
Weight: 65 g
pcs/box: 90

Almond & Custard Cream Pretzel

Almond & Custard Cream Pretzel

Item No: 10582
Weight: 149 g
pcs/box: 32

Premium Maple & Pecan Plait Preglazed

Premium Maple & Pecan Plait Preglazed

Item No: 10476
Weight: 98 g
pcs/box: 48

Ary Chocolate Hazelnut Croquande

Ary Chocolate Hazelnut Croquande

Item No: 10124
Weight: 120 g
pcs/box: 36

Bridor Chocolate Hazelnut Croissant RTB

Bridor Chocolate Hazelnut Croissant RTB

Item No: 10433
Weight: 90 g
pcs/box: 44

Apple Turnover

Apple Turnover

Item No: 10536
Weight: 105 g
pcs/box: 50

Pretzel Butter Croissant

Pretzel Butter Croissant

Item No: 10583
Weight: 80 g
pcs/box: 80

Pretzel Croissant w. Cream Cheese

Pretzel Croissant w. Cream Cheese

Item No: 10583
Weight: 110 g
pcs/box: 40